Logo

Váš spolehlivý distributor zdravotnických prostředkůZabýváme se komplexním řešením dodávek zdravotnických prostředků do zdravotnických zařízení v České republice a na Slovensku.

+420 582 302 509

O společnosti

AGEL Trade byl i letos významným partnerem Angiologických dnů 2020

17.2.2020

Ve dnech 13.–15. února 2020 se v Praze konaly již 45. angiologické dny, kde se AGEL Trade v rámci tradiční spolupráce prezentoval jako Partner bloku intervenční angiologie. Tento kongres České angiologické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí se stal vyhledávanou akcí mezi odborníky, letos se jej zúčastnilo přes čtyři sta padesát lékařů z oborů angiologie, kardiologie, interny či vaskulární chirurgie.

„Jako specialista na dodávky zvlášť účtovaného materiálu jsme rádi, že můžeme spolupracovat na tak prestižní akci. Velmi si také ceníme osobních setkání, která během akce proběhly a jsou důležitá jak pro stávající, tak i budoucí spolupráci,“ sdělila MUDr. Jana Žingorová, jednatelka AGEL Trade. 

Odborný program svou pestrostí nabídl tematicky laděná sympozia, praktické workshopy, prezentace posledních výsledků multicentrických studií a mezinárodních doporučení, sekce kasuistik nebo velmi zajímavé komentované přenosy z katetrizačních sálů. 

zpět na novinky